Wielki Konkurs Fotograficzny

puch_391

Historia konkursu fotograficznego organizowanego przez redakcję „Łowca Polskiego” – jest jednym z najstarszych tego typu wydarzeń nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie! – sięga okresu międzywojennego. Pierwszy raz ogłoszono go w 1926 roku, kiedy na kupno aparatu – jeszcze dalece niedoskonałego – mogli sobie pozwolić tylko najzamożniejsi. Wkrótce później, bo w 1934 roku, po raz pierwszy zwyciężył w konkursie Włodzimierz Puchalski, który do wybuchu wojny triumfował aż sześciokrotnie!

Ten wynik udało się poprawić dopiero Włodzimierzowi Łapińskiemu, 11- krotnemu laureatowi naszego konkursu. Nic dziwnego, że zaskarbił sobie uznanie samego mistrza, który napisał: „Gorąco Panu winszuję tak pięknego materiału, wzorowego pod każdym względem: podejrzenia tematu i czystości laboratoryjnej. Słowem: pokazał Pan same szlagiery. Wreszcie z prawdziwego zdarzenia prawdziwy fotografik przyrodnik”. Teraz w ślady ojca idzie syn – Rafał Łapiński, któremu Grand Prix przyznano w 2016 roku za pełną dramatyzmu fotografię przedstawiającą atak wilków na chmarę jeleni.

Konkurs fotograficzny „Łowca Polskiego” to jedna z najstarszych tego typu imprez na świecie. Pierwszy raz ogłoszono go w 1926 roku!

Jest dla nas powodem do dumy fakt, że z naszym konkursem wiążą się kolejne pokolenia ludzi charakteryzujących się wrażliwością, pasją i talentem pozwalającym dostrzec i uchwycić piękno otaczającej nas przyrody.

Jakże to symboliczne, że jednym z obrazów, który w ostatnich latach zachwycił jurorów i otrzymał nagrodę Grand Prix, jest fotografia Marka Klewiady ukazująca wspaniałego byka jelenia na opustoszałej arenie rykowiska. Pełne poezji zdjęcie – przypominające nieco sepię, bo wykonane w złotej godzinie – przywodzi na myśl najwybitniejsze dokonania Włodzimierza Puchalskiego.

Zdjęcia autorstwa Włodzimierza Puchalskiego można rozpoznać na pierwszy rzut oka. Fotograf wielokrotnie wygrywał nasz konkurs, a po drugiej wojnie światowej został jego jurorem

Za zgodą spadkobierców od 1995 roku nasz konkurs nosi Jego imię. Wtedy też zostały przygotowane specjalne dyplomy dla laureatów i zatwierdzono projekt medalu wykonanego przez Andrzeja Nowakowskiego. W 1996 roku wybiła go Mennica Polska SA. Na awersie znajduje się portret Włodzimierza Puchalskiego trzymającego w dłoni aparat fotograficzny, a na rewersie – motyw ptaków wodno-błotnych, stanowiących ulubiony temat zdjęć mistrza. Medalem tym – egzemplarze zostały ponumerowane – co roku kapituła honoruje kolejnego laureata Grand Prix (otrzymuje on także nagrodę pieniężną, która obecnie wynosi 5 tys. zł).

Medal im Włodzimierza Puchalskiego wręcza się wraz z czekiem na 5 tys. zł. zdobywcy Grand Prix podczas uroczystej gali połączonej z wernisażem wystawy

Konkurs ogłasza się corocznie i mogą w nim startować wszyscy fotografujący. Tematem jest przyroda Polski, a w szczególności zwierzyna w jej naturalnym środowisku i sceny związane z łowiectwem. Jury ocenia zdjęcia w następujących kategoriach: piękno, ruch i sceny myśliwskie.

Redakcja „Łowca Polskiego” / fot. Włodzimierz Puchalski

Galeria Grand Prix